ZÁSOBNÍKY A NÁDRŽE

 

 

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK

 

 

LAPAČE TUKOV

 

 

ČISTIČKY DO 20 EO

 

 

ČISTIČKY NAD 20 EO

 

 

VODOMERNÁ ŠACHTA

 

 

PREČERPÁVACIE STANICE

 

 

ŽĽABY

 

 

POKLOPY

 

PREČERPÁVACIE STANICE

SIMPLIMOP / 1 ČERPADLO NA TROJNOŽKE / 5108
SIMPLIMOP / 2 ČERPADLÁ NA TROJNOŽKE / 5132
VIAGRIMOP URČENÝ DO ZEME / 1 ČERPADLO NA TROJNOŽKE
PREČERPÁVACIA STANICA MAXIMOP Ø 1000, Ø 1300, Ø 1600, Ø 1900, Ø 2300
PREČERPÁVACIA STANICA CERPAMOP Ø 1500