SIMOP SK s.r.o.

Priemyselná 720
Strážske072 22, SR

tel: 056/688 4025
fax: 056/688 4026
 simop@simop.sk

Obchodný manažér
Ing. Pavol Mikuš

tel: 0948 093 792
 obchod@simop.sk

IČO: 359 245 86
IČ DPH: SK 202 198 2754