ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD NAD 20 EO

DEFINÍCIA A ZÁKON
STRUČNÝ SPRIEVODCA
SÚSTAVA S KOMPAKTNÝM FILTROM BIONUT PRE 21 AŽ 50 EO / 6380


SÚSTAVA S AKTÍVNYM KALOM S ODTOKOM DO POVRCHOVÉHO VODNÉHO PROSTREDIA
OXYMOP OD 50 DO 800 EO / 6334
USADZOVACIA NÁDRŽ / 6320
HORIZONTÁLNE NÁDRŽE PRE VŠETKY TYPY VODY OD 10 DO 60 m3 / 6313
BIOXYMOP, KOMPAKTNÁ MIKROČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD PRE 21 AŽ 50 EO / 6330
ZBERNÁ NÁDOBA S PLAVÁKOM / 6376
HRABLICE / 6360