ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD DO 20 EO

DEFINÍCIA A ZÁKON
BIOXYMOP MIKROČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD DO 4 EO / 6048
BIOXYMOP MIKROČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD PRE 4 A 6 EO / 6025
BIOXYMOP MIKROČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD PRE 9 A 12 EO / 6030
KOMPAKTNÝ FILTER BIONUT PRE 5 AŽ 20 EO
KOMPAKTNÝ FILTER BIONUT PRE 5 AŽ 20 EO / 6050
KOMPAKTNÝ FILTER BIONUT PRE 5 AŽ 20 EO / 6051